Referenties: Drinkwaterleidingnetberekeningen

Project

 

Plaats

 

Werkzaamheden

72 woningen De Lantaarntjes   IJmuiden   Drinkwaterleidingnetberekeningen, gasleidingberekening en warmteverliesberekening 
Middenwaard gebouw M-8   Heerhugowaard   Drinkwaterleidingnetberekening, gasleidingnetberekeningen en rioleringsberekeningen 18 appartementen
Het Ketelhuis Bioscopen   Amsterdam   Drinkwaterleidingnetberekening,ontwerp/tekenwerk klimaatinstallaties, warmteverliesberekening
Best Western Blue Tower Hotel Leeuwendalersweg   Amsterdam    Drinkwaterleidingnetberekeningen, ontwerp warmwater, circulatieleidingen en drukverhoging 
Politiebureau Houtmankade, Politie Amstelland   Amsterdam   Drinkwaterleidingnetberekening, dimensioneren binnenriolering, ontwerp/tekenwerk klimaatinstallaties
Honkbalvereniging BSC   Amsterdam   Warmwaterberekening, ontwerp en tekenwerkzaamheden stadsverwarming, luchtbehandeling en centrale verwarming, leidingnetberekening
Hoofdkantoor CSM Suiker   Diemen   Drinkwaterleidingnetberekening, ontwerp- en tekenwerkzaamheden klimaatinstallaties, leidingnetberekeningen, warmteverliesberekening, luchtkanalenberekening
Appartement aan de Mahler   Amsterdam   Drinkwaterleidingnetberekening, temperatuuroverschrijdingsberekening, koellastberekening, doorrekenen van diverse varianten, warmteverliesberekening, ontwerp- en tekenwerkzaamheden klimaatinstallatie en sanitaire voorzieningen
Cityshops, winkelnr. 1 t/m 3   Almere   Drinkwaterleidingnetberekening, ontwerp- en tekenwerkzaamheden drinkwaterinstallatie
Gallerijflat aan de Nicolaas Beetslaan   Waddinxveen   Onderzoek naar energiegebruik van verschillende warmwaterinstallaties als alternatief voor bestaande installatie 
Centrumgebouw Makkum   Makkum   Drinkwaterleidingnetberekening, ontwerp en tekenwerkzaamheden drinkwaterinstallatie
VVE DE Weere, CF Smeetslaan   Castricum   Advies diverse opties aanpassen collectieve cv en warmwaterinstallaties, onderzoek naar functioneren huidige warmwatervoorzieningen, raming 113 woningen, warmteverliesberekening gehele complex
Woonzorgcomplex Weidevenne   Purmerend   Drinkwaterledingnetberekening, ontwerp, berekeningen en tekenwerkzaamheden van drogeblusleidingen, ontwerp-en tekenwerk sanitaire installatie, drinkwaterleidingnetberekeningen